Följ Hjerta

NewCap avyttrar huvuddelen av den svenska verksamheten

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2018 09:11 CET

NewCap Holding A/S avyttrar fondverksamheten, Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S.A, till East Capital Holding. Delar av rådgivar- och förmedlarverksamheten avyttras till Söderberg & Partners. Nordic Brokers Association AB (NBA) / Hjerta kommer att få ändrad ägarbild och fortsätter att vara ett fristående alternativ på den svenska förmedlarmarknaden. NewCap avser avveckla övrig verksamhet i Sverige. 

Finansiella marknaden präglas av ökad komplexitet och högre krav på grund av nya regelverk- och marknadsförutsättningar. I det rådande marknadsklimatet ställs högre krav på ökade volymer och minskade kostnader vilket innebär att stordrift är nödvändigt för att säkerställa fortsatt attraktiva erbjudanden till kunderna.

- Verksamheten kräver stordrift för att fungera optimalt och vi bedömer att East Capital har goda förutsättningar att bedriva en fortsatt bra verksamhet för kunderna. Söderberg & Partners kommer att vara en stabil part för NBA Hjerta för att fortsätta vara ett väletablerat alternativ på den fria försäkringsmarknaden, säger Ole Rosholm VD i NewCap.

NewCap har drivit framgångsrik kapitalförvaltnings- och rådgivningsverksamhet på den svenska marknaden genom Monyx och Hjerta vilket nu kommer att övergå till annat ägande. NewCap avyttrar fondverksamheten till East Capital. Andelarna i försäkringsförmedlarbolagen – Factor, Norrfinans och SF Insurance förvärvas av Söderberg & Partners. Hjerta Nordens innehav i förmedlarnas servicebolag Nordic Brokers Association kommer Söderberg & Partners att erbjudas att förvärva via en option.

- Det har med de ingående avtalen varit viktigt för oss med en köpargrupp som kan fortsätta utvecklingen av den uppbyggda affärsstrukturen. De nya ägarna kan säkerställa bra lösningar och tjänster till våra kunder och partners, särskilt till försäkringsförmedlarna, säger Ole Rosholm.

I samband med försäljningen avses övrig verksamhet inom Hjerta-koncernen avvecklas.

- Vi har haft spännande och utvecklande år med att omdana NewCaps svenska verksamhet. Vi har på flera sätt avsevärt höjt kundkvaliteten. East Capital är ett välrenommerat och oberoende fondbolag som kan tillföra ytterligare expertis inom kapitalförvaltning. Söderberg & Partners blir en utomordentlig ägare som med fortsatt drivkraft kan förverkliga visioner och strategier som vi har utarbetat tillsammans med förmedlarna inom Hjerta. Jag känner mig tillfreds med att den verksamhet som vi byggt upp kommer att stå sig fortsatt stark i framtiden, säger Johan Wagman, koncernchef i Hjerta Norden.

För att säkerställa att Hjerta förblir ett fristående alternativ, förändras ägarbilden i NBA genom att förmedlarna kommer erbjudas att bli nya huvudägare, vilket varit viktigt för Newcap.

För mer information kontakta:

Johan Wagman
Koncernchef Hjerta Norden
johan.wagman@hjerta.se
Mobil: 076-525 87 99

Lena Högfeldt
Vd NBA AB / Hjerta
E-post: lena.hogfeldt@hjerta.se
Mobil: 076-770 00 42

Maria Schäder
Vd Monyx Asset Management AB
E-post: maria.schader@monyx.se
Mobil: 070-253 13 56