Följ Hjerta

Idag lanserar vi Hjertakoncernen

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2018 09:39 CET

Den 14 februari lanserar Hjerta den nya koncernen under ett nytt gemensamt varumärke. Med nya digitala hjälpmedel, nya produkter och anpassning till nya regelverk är målsättningen att vara det ledande rådgivningsföretaget inom försäkring och sparande. Konsolideringen sker med avsikt att stärka organisationens konkurrenskraft i dagens klimat.

Hjerta har sedan starten för nio år sedan utmanat pensions- och försäkringsrådgivarbranschen och skapat en stark lokalt förankrad organisation med kunniga rådgivare i Sverige. Den 14 februari lanseras den nya Hjertakoncernen under ett gemensamt enhetligt varumärke, ny grafisk profil, ny webb och ett nytt rådgivarkoncept där fler kunder kommer att möta Hjerta.

–Vi går ihop för att bli starkare och kunna erbjuda bättre rådgivning i dagens klimat. Det är kundernas behov och krav som är drivkraften i Hjerta. Nu har vi de muskler som är nödvändiga för att även i framtiden vara det bästa alternativet för våra rådgivare och deras kunder, säger Johan Wagman, Hjertas koncernchef.

­Från och med februari 2018 består Hjertakoncernen av drygt 80 rådgivningsbolag med 210 rådgivare på fler än 40 orter i hela Sverige. Hjertakoncernens organisation och varumärke stödjer rådgivarna och deras kunder med god kundservice och attraktiva finansiella produkter. I samband med koncernens bildande erbjuds också nya digitalt anpassade stödfunktioner inom administration, dokumentation och compliance. Därutöver tillhandahålls en premiecentral och ett eget värdepappersbolag för kundernas tjänstepension och kapitalförvaltning.

– Styrkan med Hjertakoncernen förutom våra rådgivare är varumärket, franchisekonceptet och våra slutkundserbjudanden. Även om det personliga mötet alltid kommer att vara kärnan i Hjertas verksamhet är digitala lösningar en viktig del i Hjertas kunderbjudande. Den satsning vi gör på området handlar både om stödet till rådgivarna och ökade möjligheter för kunderna att få en komplett överblick av sin finansiella situation, avslutar Johan Wagman, Hjertas koncernchef.

För mer information kontakta:

Johan Wagman
Koncernchef
E-post: johan.wagman@hjerta.se
Mobil: 076-525 87 99

Ylva Klingvall
Kommunikationschef
E-post: ylva.klingvall@hjerta.se
Mobil: 0708-31 08 65

Om Hjerta 

Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande Vi möter behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala närvaro och den stora organisationens möjligheter och fördelar. Vi levererar värde för våra kunder genom engagemang, trygghet och innovation.

Idag är vi ca 210 rådgivare på fler än 40 orter runt om i Sverige. Vi fortsätter att växa och skapa framtidens bästa rådgivarkoncern nära våra kunder.

www.hjerta.se

Bifogade filer

PDF-dokument