Följ Hjerta

Hjerta framtidssäkrar sina förmedlare med Insclears premiecentral

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2016 09:03 CEST

Hjerta går in som ny och likvärdig delägare i Insclears premiecentral.

– Det här är ett av de viktigaste strategiska stegen i Hjertas historia. Det kommer att framtidssäkra Hjertaförmedlarnas erbjudande och öka transparens, kvalitet och servicenivå mot kunderna, säger Robert Edberg, VD för Hjerta.

Insclear AB bildades 2013 och är ett samägt dotterbolag till Söderberg & Partners och Max Matthiessen. Premiecentralen bidrar till att förenkla och effektivisera hanteringen av tjänstepensioner och skapar ökat kundvärde genom flexibilitet, lägre kostnader och överskådlighet. För Hjertas förmedlare innebär Insclear bl.a. minskad administration kring kundföretagets pension- och försäkringshantering.

–För Hjerta är det ett prioriterat mål att ta kontroll över vår digitala infrastruktur. Det ökar på ett tydligt sätt värdet i vår organisation och i vårt erbjudande. Insclear erbjuder den absolut bästa och mest effektiva lösningen på marknaden, så valet var enkelt, säger Robert Edberg.

Genom avtalet går Hjerta in som likvärdig ägare i Inscleaars premiecentral med Söderberg & Partners och Max Matthiessen. Insclear kommer genom samarbetet med Hjerta att utöka tjänsterna till att även stödja respektive verksamhet med funktionen att teckna, ändra och avsluta försäkringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Edberg
VD
Hjerta

Tel: 08-450 43 31
Mail: robert.edberg@hjerta.se

Hjerta är en serviceorganisation för fristående förmedlare med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbrörlighet och lyhördhet. Hjerta är idag den största fristående aktören på den svenska förmedlarmarknaden.

Hjerta har idag drygt 200 fristående förmedlare av försäkrings- och finanslösningar i 75 bolag med sammanlagt 400 000 slutkunder och 40 000 företagskunder över hela Sverige. Organisationen har en stark lokal närvaro från Kiruna i norr till Helsingborg i söder.

www.hjerta.sewww.webcap.se

Bifogade filer

PDF-dokument