Följ Hjerta

Utbildningståget i premiecentralen rullar vidare

Nyhet   •   Jan 31, 2018 10:31 CET

PC utbildning i Helsingborg hos Svenska Finans.

Utbildningen den 30 januari gick av stapeln i Helsingborg hos Svenska Finans på ett fullsatt event och en givande dag. Ytterligare tre nya tillfällen är planerade för Hjertas medlemmar.

Om Hjertaplan PC

Premiecentralen ger effektivare hantering av tjänstepensioner. Med den nya tjänstepensionsupphandlingen Hjertaplan PC effektiviseras hanteringen av tjänstepensionspremier, något som gynnar såväl företag som anställda.

Hjertaplan PC hanteras genom premiecentralen Insclear som ägs till en tredjedel av Hjerta. Premiecentralen underlättar avsevärt administrationen av tjänstepensioner för företag.

- Tidigare hanterades premierna hos vart och ett av de försäkringsbolag som har valts ut för förvaltning av tjänstepension. I och med introduktion av premiecentralen tas stora delar av administrationen över av Hjerta. Det medför en enklare, snabbare och tryggare hantering av tjänstepensioner och premieinbetalningar, säger Maria Forsmark Bohlin, ansvarig för premiecentralen på Hjerta.

Att teckna en ny försäkring behöver inte längre göras manuellt och skickas med post, utan kan göras digitalt direkt under kundmötet med Hjertas rådgivare. Det tar alltså bara upp till någon minut att nyteckna en försäkring.