Följ Hjerta

Med Insclear framtidssäkrar vi Hjerta

Nyhet   •   Okt 24, 2016 14:06 CEST

Hjerta är, och ska förbli, en serviceorganisation för den fria lilla och medelstora förmedlaren. Vårt uppdrag är att se till att våra medlemmar kan växa och fortsatt vara välmående bolag i en allt hårdare konkurrens. Ett viktigt steg i det arbetet är att säkerställa att vi erbjuder de verktyg de behöver.

Digitala kanaler förutspås att ta allt större andel av vår marknad och då är det naturligt att vi löpande stärker upp våra webbaserade lösningar. Vikten av ett nav som håller ihop risk- och sparförsäkringar i syfte att ge möjlighet även till kunder med få anställda att välja fritt bland marknadens sparleverantörer kan inte nog understrykas. Premiecentralen innebär sannolikt bättre villkor för företag av alla storlekar än vad vi kan erbjuda i dagsläget.

Att verka utifrån en premiecentral är definitivt ett verktyg som gör Hjertas erbjudande än mer relevant. Att vi sedan gör detta som likvärdig delägare i ett gemensamt bolag med Max och Söderberg förstärker bara vår långsiktiga strategi att förse våra medlemmarna med bra verktyg både i dag och i framtiden.