Följ Hjerta

Hjerta Kiruna och Luleå pilotförmedlare i Premiecentralen

Nyhet   •   Mar 02, 2018 11:18 CET

Göran Fjällborg och Marlen Wolf på Hjerta Kiruna

Alltsedan starten i januari i år rullar utbildningståget i Hjertaplan Premiecentral vidare. Den vänder sig till förmedlare och assistenter inom Hjerta för att ge insikter och se nyttan med att ansluta sig till Premiecentralen, samt att få kunskap om arbetsrutiner, processer och produktutbud. Hjertas premiecentralsansvariga, Maria Forsmark Bohlin, reste upp till Kiruna och Luleå för att hjälpa dem att komma igång med arbetet inför anslutning till Hjertaplan PC. Som första förmedlare in i premiecentralen passade Maria på att göra en intervju med Göran Fjällborg på Hjerta Kiruna (Norrfinans).

1. Ni är först ut att ansluta er till Hjertaplan PC, varför vill ni vara med från början och vilka fördelar ser ni med att vara med tidigt i processen?

Ska vi komma igång och arbeta med premiecentralen - PC - ska man starta så fort utbildningen är genomförd medan kunskapen är färsk. En fördel med att vara tidigt ute är att Hjerta/Insclear går hand i hand med oss som pilotförmedlare, vilket innebär att vi får den hjälp vi behöver samt att vi blir superanvändare. Vi får även vara med och påverka delar i upphandlingen och i de framtagna rutinerna.

2.Vilka ser du är de största fördelarna med Premiecentralen och Hjertaplan PC?

Det är framförallt lägre priser, effektivare, säkrare och snabbare processer vid nyteckning och ändring. Även separerad risk, vilket innebär lägre riskpremier och större flexibilitet för den anställda. Vi får också konkurrensfördel.

3.Vilka utmaningar tror du det finns med premiecentralen?

Ett nytt arbetssätt skapar ofta motstånd innan man förstår vilka fördelar vi får med PC. En utmaning blir att få alla förmedlarna att börja använda premiecentralen

4.Är det något som du saknar i upphandlingen?

Nej, inte för närvarande.

5.Vårt administrationsverktyg, Heartbeat, är helt nytt. Vad tycker du om det samt vad tycker du om att delar av ansvaret av administrationshanteringen hamnar på förmedlaren?

Först upplevde jag det som det krångligt. Nu efter att jag provat ett par gånger i testmiljön känns det bättre. Vissa förbättringar kan göras så man slipper upprepningar, t ex mata in förmånsgrupp på varje anställd. Att förmedlaren får det ansvaret ser jag inte som ett problem utan snarare som en fördel. Vi har nu kontroll på hela processen och försäkringsbolagen har inte längre kunskap om hur pensionstrapporna ser ut på våra kundföretag.

6.Vilken ersättningsmodell (A-E) ser du som mest intressant och varför?

Ersättningsmodell A och B tycker jag är intressanta. När IDD träder ikraft kommer vi att gå över till fakturering och där tror jag att PC kommer att underlätta övergången.

7.Vilken produkt eller affär vill du att vi tar in i Premiecentralen?

Direktpension.

8.Kommer du kunna utöka din affär tack vare Premiecentralen?

Jag tror att vi kommer att öka tjänstepensionsaffären då vi även kan konkurrera med de större kunderna som i dag har sin premiecentralsaffär hos annan förmedlare.

9.Tror du att ni kommer att få en säkrare och effektivare administration av tjänstpensionsaffären tack vare Premiecentralen?

Vi kommer att ha en bättre kontroll på processen och en kontakt istället för olika kontakter med alla olika försäkringsbolag vi tecknar försäkring i. Allt talar för att det kommer att bli effektivare och säkrare.

10.Vad tror du är viktigt att vi tänker på framgent i utvecklingen av PC-affären?

Det är viktigt att den förändring och utveckling som görs kommuniceras med oss på fältet.

11.Vi samäger Insclear tillsammans med Max Matthiessen och Söderberg & Partners, hur ser du på det?

Jag ser det som en fördel då vi tillsammans med dem kan utveckla en bra och fungerande premiecentral. På så sätt kan vi istället fokusera på att konkurrera om affären, det som vi är bra på.

12.Anser du att Premiecentralen fungerar på alla typer av målgrupper/kunder? Är det någon särskild som passar bättre och vilken blir utmaningen?

Jag tror att den passar in på alla målgrupper – ägarledda företag, verkställande direktörer, ledningsgrupper och anställda. Löneväxling passar utmärkt att hantera i premiecentralen. Utmaningen för Hjerta tror jag blir att verkligen få förmedlarna att förstå fördelarna; från små ägarledda bolag till större bolag.

13.Premiecentralen kommer kunna hantera arvodering. Arbetar ni med arvodering i dag? Hur ser du på den framtida användningen av arvodering?

I dag arbetar vi i liten utsträckning med arvodering. Vi kommer dock att öka arvoderingen framöver när IDD träder ikraft, och där kommer PC att underlätta arvoderingen.