Hjerta storsatsar inom sakförsäkring – Niclas Ward till styrelsen

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2020 07:42 CEST

Hjerta storsatsar inom sakförsäkring – Niclas Ward till styrelsen. Med 20 år i branschen – koncernledningen på If och vd-posten på Trygg-Hansa – stärker nu Niclas Ward försäkringsförmedlaren Hjertas styrelse. Ward blir en viktig pusselbit i bolagets tillväxtresa som förmedlarorganisation.

Hjerta välkomnar två nya rådgivningsbolag

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2020 08:50 CET

​Jämtgårds försäkringsrådgivning AB och Rosenberg Hjorth Kapitalförvaltning AB ansluter som nya rådgivningsbolag till Hjerta. Med de nya anslutningarna stärker Hjerta sitt erbjudande inom försäkring och rådgivning i Stockholmsregionen och i Östersund.

Två rådgivningsbolag ansluter till Hjerta

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2020 18:47 CEST

Hjerta stärker sitt erbjudande – satsar på nytt affärsområde inom hälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2020 07:53 CEST

​Rådgivarorganisationen Hjerta breddar nu sitt utbud och bildar affärsområdet Hjerta Hälsa. Satsningen innebär att Hjerta kommer kunna förse sina företagskunder med tjänster och koncept inom hälsa och i gränslandet mellan försäkring och hälsa.

Hjerta skapar samarbete med Unika Försäkringar i Sverige AB

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 12:08 CEST

Hjerta (Nordic Brokers Association AB) och Unika försäkringar (Unika Försäkringar i Sverige AB) har inlett ett samarbete som möjliggör att Hjertas förmedlare kan erbjuda Unika Specialistvård Global och förstärka Hjertas Gruppförsäkringserbjudande.

Specialistvård Global är en försäkring som omfattar medicinsk behandling av kritiska sjukdomstillstånd. Med Specialistvård Global får den försäkrade tillgång till vård utomlands från några av världens främsta specialister inom områden som exempelvis cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

"För Unika Försäkringar innebär samarbetet med Hjerta en viktig milstolpe i att fortsätta stärka vår position på marknaden och ge fler personer i Sverige tillgång till världsledande vård. Vi tror att samarbetet kommer skapa stort mervärde för både Hjertas medlemmar och kunder, vilket vi ser mycket positivt på"

Erik Linzander, VD Unika Försäkringar

”Det känns fantastiskt bra att vara med att bära ut en så viktig produkt till marknaden. Samarbetet med Unika Försäkringar innebär att vi adderar ett starkt komplement till vårt befintliga gruppförsäkringserbjudande. Det innebär också att vi stärker vår position inom vård och hälsorelaterad försäkring.”

Johan Zethraeus, VD, Hjerta

Unika Försäkringars mål är att så många svenskar som möjligt ska få tillgång till så bra vård som möjligt om man blir allvarligt sjuk, utan några geografiska eller ekonomiska hinder. Unika försäkringar har en global räckvidd både i form av specialister och sjukhus.

För mer information kontakta:

Johan Zethraeus, VD Hjerta
johan.zethraeus@hjerta.se
073 – 917 47 51

Hjerta.se

Om Hjerta 

Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande Vi möter behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala närvaro och den stora organisationens möjligheter och fördelar. Vi levererar värde för våra kunder genom engagemang, trygghet och innovation.

Idag finns vi på fler än 40 orter runt om i Sverige. Vi fortsätter att växa och skapa framtidens bästa rådgivarkoncern nära våra kunder.

www.hjerta.se

Hjerta (Nordic Brokers Association AB) och Unika försäkringar (Unika Försäkringar i Sverige AB) har inlett ett samarbete som möjliggör att Hjertas förmedlare kan erbjuda Unika Specialistvård Global och förstärka Hjertas Gruppförsäkringserbjudande.

Läs vidare »

Hjerta har fått en ny styrelse

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2020 11:05 CET

Pressmeddelande den 26 feb 2020

Hjerta (Nordic Brokers Association AB) har fått en ny styrelse, genom extrainsatt bolagsstämma den 19 februari. Nya Styrelsen består av 5 styrelsemedlemmar med en bred samlad kompetens inom förmedlarbranschen, pension och försäkring samt investeringsrådgivning.

Mats Andersson med en bred erfarenhet från försäkringsförmedling, både mot företag och privatpersoner och nuvarande ägare av Svenska Finans AB, tar över ordförandeposten efter Johan Wagman.

Anders Sporre, Sigillet Försäkringsförmedling AB och Mikael Philipsson, Philipsson och Partner AB, stannar kvar i styrelsen ytterligare ett år.

Nya styrelsemedlemmar är:

Nikodemus Dahlgren, East Capital

Anders Lundström, oberoende representant Söderberg & Partners

Samtidigt tackades följande styrelsemedlemmar för sina insatser: Johan Wagman, Mats Jarl och Emil Westgren.

– Jag säger tack för förtroendet och ser fram emot min nya roll i styrelsen med entusiasm och ödmjukhet. Inte minst är det jätteroligt att se representanter från förmedlarkåren som kommer sitta i styrelsen. Detta kommer vara en viktig del av nyckeln för att lyckas med vår tillväxtresa.

Mats Andersson, tillträdande ordförande

Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande. Vi möter behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala närvaro och den stora organisationens möjligheter och fördelar. Vi levererar värde för våra kunder genom engagemang, trygghet och innovation.

Idag finns vi på fler än 40 orter runt om i Sverige. Vi fortsätter att växa och skapa framtidens bästa rådgivarkoncern nära våra kunder.

För mer information kontakta:

Johan Zethraeus, VD Hjerta

johan.zethraeus@hjerta.se

073 – 917 47 51

Hjerta.se

Om Hjerta 

Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande Vi möter behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala närvaro och den stora organisationens möjligheter och fördelar. Vi levererar värde för våra kunder genom engagemang, trygghet och innovation.

Idag finns vi på fler än 40 orter runt om i Sverige. Vi fortsätter att växa och skapa framtidens bästa rådgivarkoncern nära våra kunder.

www.hjerta.se

Hjerta (Nordic Brokers Association AB) har fått en ny styrelse, genom extrainsatt bolagsstämma den 19 februari. Nya Styrelsen består av 5 styrelsemedlemmar med en bred samlad kompetens inom förmedlarbranschen, pension och försäkring samt investeringsrådgivning.

Läs vidare »

Johan Zethraeus ny vd för Hjerta

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 11:00 CEST

 • Tidigare tillväxtchef tar över vd-rollen för försäkringsrådgivaren
 • Kommer med över 30 års erfarenhet av strategiskt tillväxtarbete inom försäkringsbranschen. 

Försäkrings-, och sparrådgivningsföretaget Hjerta meddelar idag att Johan Zethraeus utsetts till ny vd för bolaget. Han kommer närmast från tjänsten som tillväxtchef för Söderberg & Partners försäkringsrådgivningsbolag och tillträder sin nya roll den 1 juli.

 • - Styrelsen är glad över rekryteringen av Johan Zethraeus. Hans långa erfarenhet av förmedlarmarknaden, och inte minst från Söderberg & Partners, kommer att vara till stor nytta för det framtida Hjerta som nu går in i en tillväxtfas, säger Johan Wagman.
 • - Hjertas styrelse vill tacka nuvarande vd Lena Högfeldt för hennes fina arbete att ta Hjerta till en ny nivå. Det är ett utmanande omställnings-, och förändringsarbete som är genomfört och nu finns en stabil grund att stå på för att fortsätta bygga Hjerta. Jag tillsammans med styrelsen vill önska Lena varmt lycka till i hennes framtida utmaningar när hon nu väljer att lämna Hjerta, säger Johan Wagman, styrelseordförande i Hjerta.

För att öka delaktigheten och engagemanget kring bolagets utvecklingsresa framåt erbjuder Hjerta nu samtliga rådgivningsbolag att bli delägare i Hjerta. Ett strategiskt beslut för att skapa stärkta incitament och bygga en stark och sammanhållen organisation inifrån. Detta innebär att Hjerta till största del kommer att ägas av förmedlarkollektivet, både nuvarande anslutna förmedlare och förmedlare som framöver ansluter till Hjerta.

Johan Zethraeus är förväntansfull inför bolagets framtid:

 • - Jag ser med tillförsikt fram emot min nya roll. Marknaden behöver en stark plattform för den mindre förmedlaren som vill verka utanför de stora förmedlarhusen. Kombinationen av en engagerad medlemskår, finansiellt starka minoritetsägare och möjligheten till att dela teknisk utveckling med Söderberg & Partners ger en fantastisk grogrund för att kunna accelerera Hjertas tillväxttakt framöver, säger Johan Zethraeus. 


För mer information kontakta:

Johan Wagman
Styrelseordförande Hjerta
E-post: johan.wagman@hjerta.se
Mobil: 076 – 525 87 99

Johan Zethraeus
Tillträdande vd Hjerta

Mobil: 073 – 917 47 51

Om Hjerta 

Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande Vi möter behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala närvaro och den stora organisationens möjligheter och fördelar. Vi levererar värde för våra kunder genom engagemang, trygghet och innovation.

www.hjerta.se

Styrelsen i Hjerta har utsett Johan Zethraeus till ny vd för Hjerta. Johan kommer närmast från rollen som tillväxtchef inom Söderberg & Partners. Hjertas styrelse vill tacka nuvarande vd Lena Högfeldt hennes fina arbete att ta Hjerta till en ny nivå under en förändringsintensiv period. Framöver kommer fokus att vara tillväxt, där Johans långa erfarenhet av förmedlarbranschen kommer gagna Hjerta.

Läs vidare »

Fyra rådgivningsbolag ansluter till Hjerta

Nyheter   •   Apr 04, 2019 10:41 CEST

De fyra rådgivningsbolagen Investum AB, Sparbyrån AB, Factum Fond & Försäkring i Mälardalen AB och Skånsk Försäkringsservice AB har anslutit till Hjerta. De kombinerar det mindre företagets möjligheter till nära och personliga rådgivningsmöten med tillgång till Hjertas upphandlade erbjudanden, struktur och kompetens.

Hjertarådgivaren Daniel Rock har fått ny utmärkelse av rankingbolaget SharingAlpha

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 09:49 CET

För andra året i rad har SharingAlpha uppmärksammat investeringsrådgivaren Daniel Rock inom Hjerta. Han tillhör de topp-tio procent bästa rådgivarna av några tusen rådgivare i förmågan att välja högpresterande fonder, bland ett urval av några tusen fondförvaltare i världen.

NewCap avyttrar huvuddelen av den svenska verksamheten

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 09:11 CET

NewCap Holding A/S avyttrar fondverksamheten, Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S.A, till East Capital Holding. Delar av rådgivar- och förmedlarverksamheten avyttras till Söderberg & Partners. Nordic Brokers Association AB (NBA) / Hjerta kommer att få ändrad ägarbild och fortsätter att vara ett fristående alternativ på den svenska förmedlarmarknaden. NewCap avser avveckla övrig verksamhet i Sverige. 

Finansiella marknaden präglas av ökad komplexitet och högre krav på grund av nya regelverk- och marknadsförutsättningar. I det rådande marknadsklimatet ställs högre krav på ökade volymer och minskade kostnader vilket innebär att stordrift är nödvändigt för att säkerställa fortsatt attraktiva erbjudanden till kunderna.

- Verksamheten kräver stordrift för att fungera optimalt och vi bedömer att East Capital har goda förutsättningar att bedriva en fortsatt bra verksamhet för kunderna. Söderberg & Partners kommer att vara en stabil part för NBA Hjerta för att fortsätta vara ett väletablerat alternativ på den fria försäkringsmarknaden, säger Ole Rosholm VD i NewCap.

NewCap har drivit framgångsrik kapitalförvaltnings- och rådgivningsverksamhet på den svenska marknaden genom Monyx och Hjerta vilket nu kommer att övergå till annat ägande. NewCap avyttrar fondverksamheten till East Capital. Andelarna i försäkringsförmedlarbolagen – Factor, Norrfinans och SF Insurance förvärvas av Söderberg & Partners. Hjerta Nordens innehav i förmedlarnas servicebolag Nordic Brokers Association kommer Söderberg & Partners att erbjudas att förvärva via en option.

- Det har med de ingående avtalen varit viktigt för oss med en köpargrupp som kan fortsätta utvecklingen av den uppbyggda affärsstrukturen. De nya ägarna kan säkerställa bra lösningar och tjänster till våra kunder och partners, särskilt till försäkringsförmedlarna, säger Ole Rosholm.

I samband med försäljningen avses övrig verksamhet inom Hjerta-koncernen avvecklas.

- Vi har haft spännande och utvecklande år med att omdana NewCaps svenska verksamhet. Vi har på flera sätt avsevärt höjt kundkvaliteten. East Capital är ett välrenommerat och oberoende fondbolag som kan tillföra ytterligare expertis inom kapitalförvaltning. Söderberg & Partners blir en utomordentlig ägare som med fortsatt drivkraft kan förverkliga visioner och strategier som vi har utarbetat tillsammans med förmedlarna inom Hjerta. Jag känner mig tillfreds med att den verksamhet som vi byggt upp kommer att stå sig fortsatt stark i framtiden, säger Johan Wagman, koncernchef i Hjerta Norden.

För att säkerställa att Hjerta förblir ett fristående alternativ, förändras ägarbilden i NBA genom att förmedlarna kommer erbjudas att bli nya huvudägare, vilket varit viktigt för Newcap.

För mer information kontakta:

Johan Wagman
Koncernchef Hjerta Norden
johan.wagman@hjerta.se
Mobil: 076-525 87 99

Lena Högfeldt
Vd NBA AB / Hjerta
E-post: lena.hogfeldt@hjerta.se
Mobil: 076-770 00 42

Maria Schäder
Vd Monyx Asset Management AB
E-post: maria.schader@monyx.se
Mobil: 070-253 13 56

NewCap Holding A/S avyttrar fondverksamheten, Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S.A, till East Capital Holding. Delar av rådgivar- och förmedlarverksamheten avyttras till Söderberg & Partners. NBA AB / Hjerta kommer att få ändrad ägarbild och fortsätter att vara ett fristående alternativ på den svenska förmedlarmarknaden. NewCap avser avveckla övrig verksamhet i Sverige.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Verkställande direktör Hjerta/NBA
 • jobrhacgn.ikzeydthurrarieujns@qxhjxaerlptakf.swmefu
 • 0739174751

Om Hjerta

Ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande

Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande. Vi möter behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala närvaro och den stora organisationens möjligheter och fördelar. Vi levererar värde för våra kunder genom engagemang, trygghet och innovation.

Idag finns vi på fler än 40 orter runt om i Sverige. Vi fortsätter att växa och skapa framtidens bästa rådgivarkoncern nära våra kunder.

Adress

 • Hjerta
 • Vasagatan 7, 9 tr
 • 111 20 Stockholm
 • Sverige